APKALPOŠANAS STANDARTU IEVIEŠANA – KO IEGŪST DARBINIEKI UN VADĪBA?

Ikviena uzņēmuma veiksmīga darbība sākas ar sakārtotu iekšējo vidi. Zemāk esam apkopojoši būtiskākos vadības un darbinieku ieguvumus, ieviešot apkalpošanas standartus:

  • skaidri un definēti apkalpošanas kritēriji, kas sniedz pilnvērtīgu izpratni pareizai darba pienākumu veikšanai – īpaši būtiski jaunajiem darbiniekiem un to apmācībai;
  • vadības un darbinieku savstarpējās sapratnes un sadarbības uzlabošanās, kas tiek panākta ar vienotu apkalpošanas filozofiju, izpratni un skaidrām vadlīnijām;
  • augsts darba kultūras līmenis veicina darbinieku profesionālo attīstību, vienlīdzīgu darba izpildes līmeni, kā arī sasvstarpējo sāncensību;
  • noturēt augstu darba snieguma kvalitāti motivē kā klientu, tā arī kolēģu un vadības atzinība – uzslavas, atsauksmes, dzeramnaudas un arī personīgais gandarījums;
  • vienots un līdzvērtīgi augsts klientu apkalpošanas līmenis samazina iespēju, kad kāda darbinieka vāja snieguma dēļ tiek iedragāta visa uzņēmuma reputācija.


Profesionālas un patīkamas vides radīšana uzņēmumā veicina darbinieku lojalitāti un samazina to rotācijas risku, savukārt uzturot zemu darba kultūras līmeni, ar laiku tiek zaudēti ne tikai vājākie darbinieki, bet arī tie, kam ir potenciāls.


Sazinies ar mums jau šodien!
+371 22015433
info@centurionhospitality.com
www.facebook.com/centurionhospitalitycom